Subsidie voor zonneboilers (ISDE)

Wilt u een zonneboiler kopen om een ruimte of tap(water) te verwarmen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector.

voor welke zonneboilers geldt deze subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de ISDE moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van ten hoogste 200 m2.
  • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warm tapwater.
  • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.
  • De zonneboiler wordt geïnstalleerd door een deskundige installateur.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat, de energieprestatie en de jaaropbrengst. Indicatief gaat het om een bedrag vanaf € 500 per apparaat.